Kuidas me kompostime ja permapeenraid teeme

Kui pakendite ümbertöötlemine on viimasel ajal tõsiselt kahtluse alla seatud, siis biojäätmed on küll selline prügiliik, mille ringlusse võtu eest saab ise vastutada, eriti eramajas elades.
Loe lisaks